ماشین استرچ پالت

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. shrink
  4. chevron_left
  5. ماشین استرچ پالت

Model : STP - 10

ماشین استرچ پالت

كاربرد :

پیچیدن نایلون دور پالت درصورتی که بسته ها روی پالت قرار گرفته باشند .

فهرست